Audyt energetyczny

Co robimy? Niedługo rozpocznie się jesień – Doradztwo energetyczne przed sezonem grzewczym.

Audyt energetyczny na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej budynku – Co to?

Analiza i optymalizacja zakresu planowanych robót budowlanych w odniesieniu do potencjalnych oszczędności na ogrzewaniu budynku i kosztów termomodernizacji.

W rozumieniu Ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 76, poz. 808) audyt określa: “zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego”.

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny budynku?

 • audyt sprawdza sposób dostarczania i rozprowadzania ciepła w budynku
 • analizuje rozłożenie procentowe strat energii przez okna, ściany, stropy, dach aż po wentylację
 • proponuje usprawnienia zmierzające do minimalizacji strat energii
 • ocenia zakres potencjalnych oszczędności na kosztach ogrzewania budynku i utrzymania budynku
 • porównuje efektywność poszczególnych działań modernizacyjnych
 • prognozuje koszt remontu, termomodernizacji w formie na postawie kosztorysu inwestorskiego
 • umożliwia planowanie inwestycji określając prognozowane oszczędności i czas całkowitego zwrotu kosztów
 • daje podstawowe wytyczne do sporządzenia projektu budowlanego, jeśli jest niezbędny
 • ocenia wpływ ekologiczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • umożliwia częściowe sfinansowane remontu, wymiany instalacji i ocieplenia budynku

Dofinansowanie – czyli uzyskanie częściowego sfinansowania inwestycji w formie premii termomodernizacyjnej. Potencjalne źródła dofinansowania:

 • Dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne dla całego kraju
 • Dotacje w ramach środków unijnych z ogólnopolskiego programu Infrastruktura i Środowisko
 • Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 • uzyskanie możliwości finansowania termomodernizacji obiektów w ramach konkursów EkoFunduszu
 • uzyskanie możliwości finansowania termomodernizacji obiektów w trybie ESCO (Energy Saving Company)

Premia termomodernizacyjna – ile może wynieść?
maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie może jednak wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Koszty wykonania audytu
Audyty energetyczne wyceniam indywidualnie w zależności od wielkości budynku i zakresy posiadanej dokumentacji. W przypadku braku dokumentacji budowlanej budynku wymagane jest jej odtworzenie na cele audytu i przeprowadzenie inwentaryzacji. Dla uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych koszt przygotowania audytu jest kosztem kwalifikowanym i jest w całości  refundowany.