Bankowy Inspektor Nadzoru

Usługi Bankowego Inspektora Nadzoru są to czynności wykonywane na rzecz Banku kredytującego dane przedsięwzięcie Inwestycyjne i polegają na weryfikacji przygotowania Inwestycji do realizacji pod kątem legislacyjnym, prawnym, organizacyjnym oraz finansowym, a następnie miesięczne monitorowanie postępu robót budowlanych łącznie z weryfikacją wydatków przeznaczanych do finansowania i refinansowania ze źródeł kredytu bankowego.