Projekty wielobranżowe

Oferujemy wieloletnie doświadczenie gwarantujące profesjonalizm i zawsze indywidualne podejście do potrzeb klientów zarówno publicznych jak i prywatnych. W swoim portfolio posiadamy takie obiekty jak: budynki służby zdrowia, obiekty wielkopowierzchniowe – galerie handlowe, remizy strażackie, domy[…]

Bankowy Inspektor Nadzoru

Usługi Bankowego Inspektora Nadzoru są to czynności wykonywane na rzecz Banku kredytującego dane przedsięwzięcie Inwestycyjne i polegają na weryfikacji przygotowania Inwestycji do realizacji pod kątem legislacyjnym, prawnym, organizacyjnym oraz finansowym, a następnie miesięczne monitorowanie postępu robót budowlanych[…]

Audyt energetyczny

Co robimy? Niedługo rozpocznie się jesień – Doradztwo energetyczne przed sezonem grzewczym. Audyt energetyczny na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej budynku – Co to? Analiza i optymalizacja zakresu planowanych robót budowlanych w odniesieniu do potencjalnych oszczędności[…]

Audyt dokumentacji projektowej

Audyt dokumentacji projektowej – czyli architekt nie tylko rysuje. Audyt dokumentacji projektowej polega na kontroli dokumentacji technicznej pod względem merytorycznym i formalnym. Czasem sprawdzenie projektu jest wymagane przez Inwestora, czasem dokumentacja się przedawnia, zamierzenie budowlane nieznacznie[…]